Transportasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk manusia atau barang berpindah dari satu ketempat lain. Banyak alat transportasi kita jumpai, pada mulanya alat transportasi dibuat secara sederhana dengan teknologi apa adanya, alat transportasi tersebut disebut alat transportasi tradisional.
Adapun cirri-ciri alat transportasi tradisional yaitu :
• Lebih banyak menggunakan tenaga manusia
• Atas bantuan hewan
• Tidak menggunakan bahan bakar
• Bahan pembuatan yang alami.
Contoh alat transportasi tradisional antara lain :
1. Pedati
Pedati adalah alat transportai dengan menggunakan sapi sebagai tenaga penariknya. Alat ini biasa digunakan untuk mengankut hasil pertanian dan juga mengangkut orang.
Raja Jempol Blog

2. Kereta Kuda
Kereta kuda sudah ada sejak jaman kerajaan, pada masa kerajaan kereta kuda digunakan untuk petinggi kerajaan yang biasa disebut kereta kencana.
Raja Jempol Blog

3. Hewan
Diberbagai wilayah hewan juga merupakan alat transportasi, seperti kuda untuk perjalanan/perang, keledai untuk mengangkut barang, gajah di Thailand untuk angkut dan onta dinegara padang pasir sebagai alat transportasi.
Raja Jempol Blog

4. Perahu
Alat transportasi yang digunakan diperairan sungai atau laut, biasa kita jumpai digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Jenisnya perahu dayung dan perahu layar.
Raja Jempol Blog

5. Sepeda
Kendaraan roda dua yang mengandalkan penumpanhnya untuk menggerakan melalui kakinya.
Raja Jempol Blog

6. Becak
Alat angkut beroda tiga dengan tenaga manusia.
Raja Jempol Blog

7. Kereta salju
Kereta anjing adalah alat transportasi dengan tenaga anjing yang dapat dijumpai dinegara-negara bersalju.
Raja Jempol Blog

Facebook Google twitter
Cari: Gambar Alat Transportasi Tradisional